Vračila in reklamacije

Vračila

VRAČILO BLAGA
Kupec ima pravico in lahko, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje, kupljeno blago brez navedbe razloga ali brez odškodnine vrne ponudniku. Vendar je kupec v tem primeru dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu izdelkov oz. odstopu od pogodbe/nakupa, mora kupec pisno obvestiti ponudnika najkasneje v 14 dneh od prejetja blaga in sicer na kontaktni naslov info@bozicnadarila.com, blago pa vrniti v tridesetih (30.) dneh. Ob vračilu blaga mora kupec sporočiti številko transakcijskega računa, kamor lahko ponudnik vrne kupnino. 

Reklamacije

REKLAMACIJE KUPCEV
V kolikor se dogodi, da kupec prejme naročeno blago, vendar je le-to poškodovano oz. se zdi, da ne ustreza varnostnim standardom, mora le-ta nemudoma obvestiti ponudnika! V kolikor je mogoče ponudnik nadomesti reklamirani izdelek z enakim izpravnim izdelkom. V kolikor to ni mogoče, lahko ponudnik kupcu ponudi drug ali podoben izdelek. V kolikor tudi to ni mogoče ali pa se kupec ne strinja s predlagano zamenjavo, ponudnik v celoti vrne kupnino. 

ŠKODA
Ponudnik ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe izdelkov. 

GARANCIJA
Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil svežo informacijo. 

VARSTVO OTROK
Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke. 

PRITOŽBE IN SPORI
Nesoglasja ali spore, ki bi nastali pri nakupu ali izvajanjem "SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA", bosta pogodbena partnerja (ponudnik in kupec) reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče v Ljubljani. Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na elektronski pošti info@bozicnadarila.com in telefonski številki +386 040 690 878. 

Na naš e-naslov info@bozicnadarila.com nam lahko pošljete tudi vaše predloge, mnenja, pritožbe in pohvale. Morebitne pritožbe bomo poizkusili kar se da hitro rešiti, predlogov, mnenj in najbolj seveda pohval pa bomo neizmerno veseli! :)